КП-06-Н37/29

Иновативни опаковки, удължаващи срока на годност на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)

Ръководител на проект: доц. д-р Габор Иван Живанович

Базова организация: Институт по консервиране и качество на
храните, Пловдив, ССА
, България (ИККХ)

Анотация

Цел

Публикации

Резултати

Апаратура

Линкове

Контакт