Контакт

Ръководител на научния колектив: доц. д-р Габор Живанович

Институт по консервиране и качество на храните, ССА, Бул. Васил Априлов №154, 4003 Пловдив, България E-mail: g.zsivanovits@canri.org

Анотация

Цел

Публикации

Резултати

Апаратура

Линкове

Контакт