Цел и Задачи

 

¨ Основната цел на настоящия проект е разработването на нови формули за ядивни опаковки за приложение върху плодове и зеленчуци.

 

За реализирането на тази цел са планирани следните задачи:

Þ Изследване и охарактеризиране на моделни филми от биополимери.

Þ Разработване на цифрова зрителна система

Þ Получаване и охарактеризиране на ядивни опаковки от биополимерни материали за повишаване на качеството и увеличаване на срока на годност на плодове и зеленчуци.

Þ Прилагане на неразрушителни и разрушителни методи за характеризиране на параметрите на плодовете и зеленчуците по време на съхранение (включително и след обвиване в ядивен филм).

Þ Инструментален мониторинг на процеси за запазване биологичната стойност на плодове и зеленчуци.

Þ Изследване на срок на годност на плодове със и без ядивни опаковки.

Анотация

Цел

Публикации

Резултати

Апаратура

Линкове

Контакт